Masz
pytanie?
Jeśli chcesz znaleźć odpowiedni apartament dla siebie lub zapytać o inną informację zawartą na naszej stronie, zapraszamy do wypełenienia formularza poniżej:
Imię
E-mail
Pytanie
Strona główna Regulamin
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Szukaj 
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Liczba osób:
Data przyjazdu:
Data wyjazdu:

Uwagi:
Imię:
E-mail:
Liczba osób:

Last minute

Kontakt z nami

Rezerwacja telefoniczna:
+48 607 201 214
+48 531 246 685

Napisz do nas:
booking@insidekrakow.pl

Newsletter


Podaj swój adres email, aby móc otrzymywać od nas ciekawe oferty i informacje
Adres e-mail:

TagiOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Regulamin

REGULAMIN

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin ten określa warunki, na których można dokonywać rezerwacji obiektów noclegowych w serwisie www.insidekrakow.pl,  a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonana rezerwacja wiąże się z jednoczesnym zawarciem umowy wynajmu obiektu noclegowego pomiędzy użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem a przedsiębiorcą świadczącym usługi zakwaterowania w danym obiekcie, zwanym dalej właścicielem obiektu.Zapoznanie się z niniejszym regulaminem użytkownik potwierdza przed dokonaniem rezerwacji  zaznaczając stosowne pole. 

 

2. REZERWACJA 

Rezerwacji wybranego obiektu noclegowego dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacona na podane w e-mailu konto bankowe lub e-przelewem. Czas liczony jest bez rozróżnienia na dni wolne od pracy. 
Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie zakwaterowanie. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu podczas pobytu, miejsce parkingowe leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę za usługi zakwaterowania można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. W cenę wliczone są: opłaty za media (gaz, prąd, woda), sprzątanie początkowe, czysta pościel i ręczniki, podatki. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, związanych z zakwaterowaniem, poza tymi, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu. Właściciel obiektu możezaproponować na stronie swojego obiektu inne dodatkowe usługi za dodatkową opłatą.

2.1 Wpłata zaliczki przelewem

W przypadku wpłaty na konto bankowe, w wysyłanym e-mailu potwierdzającym rezerwację zostaną podane dane konta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę w ciągu 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 24 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji. W momencie uznania konta bankowego serwisu www.insidekrakow.pl kwotą zaliczki umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

2.2 Wpłata zaliczki e-przelewem

W przypadku płatności e-przelewem, zaliczkę należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji poprzez kliknięcie na odpowiedni link i wypełnienie formularza. Brak dokonania płatności  e-przelewem w ciągu 24 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji. W momencie otrzymania płatności umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.
Po otrzymaniu zaliczki zostanie wysłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. Podane zostaną również dane kontaktowe do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

3. ZMIANY W REZERWACJI

3.1 Zmiana terminu pobytu

Zmiana terminu pobytu po uprzednio potwierdzonej rezerwacji może zostać dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia pobytu. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnej długości pobytu.  W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, która powinna być uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.

3.2 Zmiana liczby osób

Liczba osób może zostać zmieniona poprzez kontakt z naszym serwisem. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu insidekrakow.pl telefonicznie lub mailowo. Zmiana liczby osób może spowodować zmianę ceny. Nowa cena jest obliczna zgodnie z obowiązującym w dniu dokonywania zmiany cennikiem danego obiektu.

3.3 Przedłużenie pobytu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć poprzez kontakt z naszym serwisem. 

4. REZERWACJA "LAST MINUTE"

Rezerwacja "last minute" to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 3 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). Rezerwacji "last minute" dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej.  Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 czasu polskiego do 10:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację, podany jest na stronie głównej serwisu. Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. W momencie telefonicznego potwierdzenia rezerwacji przez klienta umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

5. PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE I PRZEKAZANIE KLUCZY, POBYT I WYJAZD

Klient zobowiązany jest skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy na dzień przed przyjazdem w celu poinformowania jej o dokładnej godzinie przyjazdu i umówienia się na odbiór kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu lub na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 

6. ZDARZENIA LOSOWE

6.1 Obiekt zastępczy

Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji , w sytuacji wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Obowiązuje to również w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo własne Klienta lub jego mienia, z przyczyn niezależnych od serwisu insidekrakow.pl nie będzie mogło być zapewnione. Klientowi zostaną zwrócone poniesione opłaty, z odliczeniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

6.2 Nie dotarcie do obiektu

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o nie dotarciu na miejsce na umówioną godzinę. Nie zwalnia go jednak z obowiązku uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt, jeżeli przyczyna nie leży po stronie właściciela obiektu ( krótszy pobyt, opóźnienie przybycia na miejsce, inne wypadki losowe).
 

7. OBOWIĄZKI KLIENTA

7.1 Opłata

Po przybyciu do obiektu noclegowego klient niezwłocznie powinien dokonać pozostałej opłaty za rezerwację, jeśli taka jest konieczna.

7.2 Liczba osób

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu insidekrakow.pl telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.

7.3 Uszkodzenia

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa (m.in cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00) i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie początkowe. Jeżeli Klient napotka jakiekolwiek uszkodzenia i braki w obiektach ma obowiązek poinformowania o tym osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Jeżeli Klient sam wyrządzi szkody podczas pobytu jest zobowiązany do ich pokrycia. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o metodzie oraz kwocie rekompensaty.  

                                      

8. PROMOCJE

Klienci, którzy korzystają z systemu rezerwacyjnego insidekrakow.pl, są objęci programem lojalnościowym. W przypadku zrealizowania pierwszej rezerwacji dokonanej w systemie oraz wyrażenia opinii na temat zrealizowanego pobytu klient otrzyma specjalny kod rabatowy, uprawniający do  rabatu na każdą następną rezerwację dokonaną w systemie z użyciem tego kodu. Klient może wykorzystać kod samodzielnie, może również przekazać go dowolnej osobie, która chce skorzystać z rabatu.Właściciel danego obiektu może za pośrednictwem serwisu zaproponować klientowi niższą od standardowej cenę za dany pobyt w danym terminie na specjalnych warunkach rezerwacji. Z informacjami na temat cen specjalnych oraz specjalnych warunków rezerwacji można zapoznać się na stronie danego obiektu noclegowego.

9. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA NA INNĄ OSOBĘ

Przed rozpoczęciem pobytu klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z danej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić serwis insidekrakow.pl o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy.

 

10. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu "Uwagi" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych wiekowo do bezpłatnego pobytu przekroczy liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.


11. REKLAMACJE I SPORY PRAWNE

W razie zaistniałych nieprawidłowości klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela, za wyjątkiem umów zawartych z konsumentami.

12. ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej potwierdzonej kartą kredytową w terminie poźniejszym niż 14 dni przed przyjazdem klient upoważnia insidekrakow.pl do pobrania z podanej przez siebie karty kredytowej kwoty stanowiącej opłatę anulacyjną w wysokości zależnej od daty anulowania, zgodnej z poniższą tabelą.


Liczba dni przed planowanym przyjazdem    

                             Opłata anulacyjna        

wcześniej    0% wartości rezerwacji         
14                2% wartości rezerwacji        
13                4% wartości rezerwacji        
12                6% wartości rezerwacji        
11                8% wartości rezerwacji        
10              10% wartości rezerwacji        
9                12% wartości rezerwacji        
8                14% wartości rezerwacji        
7                16% wartości rezerwacji        
6                18% wartości rezerwacji        
5                20% wartości rezerwacji        
4                22% wartości rezerwacji        
3                24% wartości rezerwacji        
2                26% wartości rezerwacji        
1                28% wartości rezerwacji        
później      30% wartości rezerwacji


13. DANE TELEADRESOWE INSIDEKRAKOW.PL

Właścicielem witryny jest firma: Daniel Zaremba Fabryka Czystości, ulica Fałęcka 30, 30-441 Kraków, NIP: 6792699779. Biuro znajduje się na ulicy: Przemyska 2, 31-036 Kraków, telefon +48 607 201 214, email: daniel @ insidekrakow.pl

 

14. INNE

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych

osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom

trzecim.

 

insidekrakow.pl jest właścicielem oferowanych obiektów 

TERMS OF SERVICE

1. INTRODUCTION

The following Terms of Service define the conditions under which apartment accommodation  bookings may be made on www.insidekrakow.pl . Making a booking is equivalent to accepting the Terms of Service. Before making a booking the user accepts the Terms of Service by ticking the specific field. The administrator of the reservation system is Daniel Zaremba who runs the company Insidekrakow.pl , registered at Fałęcka 30, 30-441 Krakow.

2. RESERVATION

To make a reservation with a booking deposit the guest should fill in the reservation form provided on the website. The guest is obliged to pay a deposit of 20% of the total rental costs to secure the apartment. The deposit can be transferred to the bank account provided in the e-mail approving  the reservation or paid by credit card, according to the method of payment chosen on the website. The time is understood  without working or non working day difference.

The contract made between the owner and the guest comprises only and exclusively the act of renting. Travel arrangements , food service, parking  place are the guest's responsibility. The total rental costs can be calculated on each apartment page of the website.  The price contains: utilities (gas, water, electricity), initial cleaning, clean sheets, towels and taxes. The total rental costs include utilities (gas, electricity, water) as well as the final cleaning service. The owner will not charge any additional fees other than those specified on the apartment page.  The owner can offer other services  additonally paid, but the range and price of such services should be arranged with the owner individually


2.1  Bank transfer

In case of bank transfers, the guest is automatically sent an e-mail approving their reservation with a booking deposit. The e-mail contains the bank account details into which the deposit must be transferred within 24 hours from the moment of making a reservation. Having transferred the deposit to the bank account the guest must confirm the payment by clicking on the specific link provided in the e-mail approving their reservation with a booking deposit. Failure to confirm the payment within
24 hours cancels the reservation. In the moment of crediting the deposit to the account of the owner the rental contract between the owner and the guest is concluded.

2.2  Credit card payment

In case of credit card payments, the deposit must be paid within 24 hours from the moment of making a reservation by clicking on the specific link and filling the form. Failure to make a credit card payment within 24 hours cancels the reservation. In the moment of receiving the payment by the owner the rental contract between the owner and the guest is concluded.

After receiving the deposit, the guest is sent, a confirmation of their payment, an e-mail with a link to an electronic booking voucher with all check-in details, in particular the contact details of the person responsible for the keys to the accommodation. On arrival  the  guest is obliged to pay the remaining amount of the rental costs to the person responsible for the keys. Credit card and e-transfer are made via Dotpay online payments.

3. RESERVATION AMENDMENTS

3.1  Change of date of stay

The guest can change the dates of their reservation provided that the change concerns the same property and the length of stay remains the same. The change can be made up to 14 days ahead of the scheduled arrival date. In case of changing the date from a non-season to season, the difference in the cost will be added. The client is obliged to pay the difference at the day of the  arrival, to the person responsible for the keys.

3.2  Change of number of occupants

The number of occupants specified in the booking voucher may be changed. In order  to make the change the guest should contact www.insidekrakow.pl  by phone or write an e-mail . The change of number of occupants may involve the differences in price. The new price is calculated according to the rates effective on the day of the change.

3.3  Prolongation of stay

The guest can add nights to their booking. In order to prolong their stay the guest should contact insidekrakow.pl  by phone or by e-mail.


4. 'LAST MINUTE' RESERVATION

A 'last minute' reservation is a reservation made within 3 days of the scheduled arrival date (first day is the reservation day). On arrival the guest is obliged to pay the total rental costs to the person responsible for the keys. To make a 'last minute' reservation the guest should fill in and send the reservation form provided on the website. The guest is obliged to confirm their reservation over the phone within 2 hours from the moment of making it.
If a reservation is made after 10 pm Polish time, the guest must confirm it by 10 am the following day. The phone number to confirm a 'last minute' reservation is provided on the website. Failure to confirm a 'last minute' reservation by phone within the specified time cancels the reservation. In the moment of confirming a 'last minute' reservation by phone the rental contract between the owner and the guest is concluded.

5. ARRIVAL, KEY COLLECTION, DEPARTURE

The guest should agree  their  arrival time at the apartment with a person responsible for the keys. One day before arrival or earlier, the guest is obliged to inform this person about their planned arrival time to collect the keys. The guest can check-in from 2 pm on the arrival day and must check out by noon on the departure day unless they agree different times with the person responsible for the keys or otherwise stated on the apartment site or  in the booking voucher. If the guest is not
able to arrive at the previously arranged time, they are obliged to contact the person responsible for the keys by phone immediately.


6. FORCE MAJEURE

6.1 Substitute acomodation

In case of circumstances beyond the owner's reasonable control they reserve the right to provide substitute accommodation similar to the accommodation initially booked. In case of situations when the owner?s, guest?s and guest?s property safety will not be able to be provided, beyond the owner?s control, the owner reserve the right to cancel the reservation. The total  amount of money paid by the guest will be returned upon deduction of the amount charged for the service already provided.

6.2

If the guest is not able to arrive at the previously arranged time, they are obliged to contact the person responsible for  the keys immediately by phone.

However, not previously cancelled reservation (not coming at the arranged time and place) does not exempt the client from the total reservation  fee if this is not the fault of the owner (shorter stay, delay of arrival, other events of fate).

7. OBLIGATIONS OF THE GUEST

7.1 Charge

On arrival  the  guest is obliged to pay the remaining  (if there was a deposit before) or  full amount (last minute reservations) of the rental costs to the person responsible for the keys.

7.2 The number of occupants

The number of occupants of the property is subject to the number specified in the booking voucher. In case of extra occupants the guest is obliged to contact insidekrakow.pl by phone or by e-mail immediately prior to arrival.

7.3  Damages

The guest is obliged to observe the rules of good neighbourliness and to return the property in the same conditions they found it. Before the guest checks out they must wash up the dishes and all kitchen appliances as this activity is not included in the final cleaning service. If the guest encounters any damage and the lack of facilities he is required to inform about that fact  immediately the person responsible for handing the keys.

If the client himself causes damage to the residence he is obliged to cover them. The owner of the damaged property determines the method and amount of compensation.

 

8. PROMOTIONS AND SPECIAL CONDITIONS

All guests who use the insidekrakow.pl  reservation system become part of the loyalty program. In case of completing a stay booked through the system and expressing an opinion on that  stay, the guest will receive a discount code entitling them to a discount for every subsequent reservation made in the system by means of said code. The guest can use the code for themselves or give it to any other person who  may want to take advantage of the discount.

Through the agency of the reservation system and under special conditions the owner of the property can offer lower rates in comparison with a standard price for a specific stay.  The information about special prices and conditions is specified on the apartment page of the insidekrakow.pl  website.

 

9. TRANSFERRING THE GUEST'S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES TO ANOTHER PERSON

At any time the guest may transfer all the rights of their reservation to another person if this person accepts all the duties resulting from the reservation. The guest is obliged to contact insidekrakow.pl  immediately to inform them about the change and to give the contact details of the person who will assume the rights and duties of the rental contract.

 

10. COMPLIMENTARY STAY OF A CHILD

A child under the age of 5 (one per two adults) who shares sleeping arrangements with adults or is in a cot, and needs no additional bedding, does not have to pay a per-person rate during the whole stay. On making a reservation the guest states the number of persons in the reservation form excluding any complimentary children  but children's age must be provided in the field 'Comments'. Children other than those specified above must be counted among the number of occupants. If the number of children under  the age of 5 exceed the adult number requirement (one child per two adults), their stay will be charged normally.

 

11. COMPLAINTS AND JURISDICTION

In the event of irregularities client has the right to file a complaint within 14 days of their occurrence.

In case of any conflicts between the owner and the guest Polish law is applicable. All legal proceedings shall be conducted by the competent court with a territorial jurisdiction covering the area where the owner has their headquarters, excluding rental contracts with consumers.

 

12. RESERVATION CANCELLATION

In case of cancelling a non-deposit credit card reservation within less than 14 days before the scheduled arrival date the guest gives insidekrakow.pl the right  to charge cancellation fee from his credit card  the amount of which varies according to the number of days remaining before the scheduled arrival date. The table below represents the maximum amount of the cancellation fee, subject to the applied costs due to the cancellation.

Number of days before
scheduled arrival date   Cancellation fee
more than 14 days                           0% of the total booking cost
14                                                  2% of the total booking cost
13                                                  4% of the total booking cost
12                                                  6% of the total booking cost
11                                                  8% of the total booking cost
10                                                 10% of the total booking cost
9                                                   12% of the total booking cost
8                                                   14% of the total booking cost
7                                                   16% of the total booking cost
6                                                   18% of the total booking cost
5                                                   20% of the total booking cost
4                                                   22% of the total booking cost
3                                                   24% of the total booking cost
2                                                   26% of the total booking cost
1                                                   28% of the total booking cost
later                                              30% of the total booking cost

 

13. INSIDEKRAKOW.PL CONTACT DETAILS

Website owner: Daniel Zaremba Fabryka Czystości Company, ul. Fałęcka 30, 39-441 Kraków, NIP: 6792699779. Company?s Office address: Przemyska 2, 31-036 Kraków, telefon +48 607 201 214, email: daniel @ insidekrakow.pl

 


 
© 2012 InsideKrakow.pl | All Rights Reserved | realizacja:
arturekprus@gmail.com
grafika:
Krzysztof Kaplita
Polityka prywatności Linki Mapa strony Apartamenty Współpraca Kontakt